Karty rabatowe

Regulamin przyznawania i korzystania z kart

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA zwaną dalej KARTĄ wystawionej przez OPTYK-Grabowscy, Zygmunt Grabowski.

1. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która nabędzie usługę na kwotę przewyższającą 300 zł w salonie OPTYK-Grabowscy Zygmunt Grabowski.

2. Warunkiem otrzymania KARTY jest wypełnienie i podpisanie wniosku o jej wydanie.

3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania wniosku.

4. KARTA jest ważna bezterminowo.

5. Wystawcą i właścicielem KARTY jest OPTYK-Grabowscy, Zygmunt Grabowski.

6. KARTA jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych firmy OPTYK-Grabowscy, Zygmunt Grabowski.

7. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY, w celu wystawienia duplikatu, użytkownik Karty powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do salonu OPTYK-Grabowscy, Zygmunt Grabowski.

8. KARTA daje jej użytkownikowi prawo do 5% lub 10 % rabatu na wszystkie usługi wykonywane w salonie OPTYK-Grabowscy Zygmunt Grabowski. Rabat nie jest uwzględniany przy zakupie soczewek kontaktowych, akcesorii optycznych jak i wybranych modeli okularów przeciwsłonecznych oraz korekcyjnych.

9. Warunkiem otrzymania KARTY jest :

  • zakup usług na kwotę minimum 300 zł – KARTA RABATOWA 5%
  • zakup usług na kwotę minimum 600 zł – KARTA RABATOWA 10%

10. Klient posiadający KARTĘ ma prawo do nieodpłatnych usług związanych z okularami zakupionymi w naszym salonie przez okres 2 lat od daty zakupu tj.:
czyszczenia okularów korekcyjnych jak i okularów słonecznych, wymiany nosków, regulacji jak i drobnego serwisu okularów

11. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie KARTY.

12. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

13. Prawo do rabatów oraz innych przywilejów, wynikających z faktu posiadania KARTY, może być scedowane na inną osobę.

14. Rabaty i promocje skierowane do użytkownika Karty, nie sumują się z promocjami i rabatami okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów. Użytkownik Karty sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.

Postanowienia końcowe.

15. Regulamin KARTY obowiązuje od dnia 01.10.2010r.

16. OPTYK-Grabowscy Zygmunt Grabowski zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

17. Aktualny Regulamin znajduje się w salonie OPTYK-Grabowscy Zygmunt Grabowski oraz na stronie internetowej www.optyk-grabowscy.pl

18. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w salonie OPTYK-Grabowscy Zygmunt Grabowski lub na stronie internetowej www.optyk-grabowscy.pl.

Salon Chrobrego (vis a vis Uniwersytetu)

ul. Chrobrego 42 lok. 9

Telefon: 794 042 500

Telefon: 794 042 889

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00

Salon Chrobrego

(vis a vis Uniwersytetu)

ul. Chrobrego 42 lok. 9

Telefon: 794 042 500

Telefon: 794 042 889

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00

kontakt@optyk-grabowscy.pl