Karty rabatowe

Każdy Klient może uzyskać stały rabat w postaci karty lojalnościowej:

  • 5% przy zakupie za 500-1000zł
  • 10% przy zakupie powyżej 1000 zł

Regulamin Karty Stałego Klienta

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin Karty Stałego Klienta zwany dalej Regulaminem określa zasady otrzymania i warunki korzystania z Kart Stałego Klienta Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski
1.2. Przedmiotem Regulaminu jest Karta Stałego Klienta zwana dalej Kartą, która stanowi część programu lojalnościowego (tzw. „Program”) Klientów Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski, służąc jako karta rabatowa.
1.3. Organizatorem Programu jest Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski, z siedzibą w Radom 26-600, ul. Chrobrego 42 a lok. 9, NIP 7962205140 (zwany dalej „Organizator”).
1.4. Uczestnictwo w Programie i otrzymanie Karty jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

2. Karta Stałego Klienta
2.1. Karta Stałego Klienta upoważnia do korzystania z następujących przywilejów:
a) zakupy w salonie Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski z rabatem wartościowym w wysokości 5% bądź 10%.
b) otrzymywania preferencyjnych ofert promocyjnych organizowanych przez Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski drogą sms-ową lub e-mailową, tylko dla posiadaczy Karty Stałego Klienta.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania produktów, za nabycie których rabat wartościowy będzie przyznawany w wyższej wysokości niż na zasadach opisanych powyżej.
2.3. Każdy Klient może posiadać tylko jedną Kartę.
2.4. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową czy kredytową. Karta jest własnością Organizatora.
3. Zasady przyznawania Karty Stałego Klienta
3.1. Warunkiem otrzymania Karty 5% jest dokonanie zakupów za kwotę 500- 1000 zł , natomiast Karty 10% powyżej 1001 zł w salonie Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski oraz wypełnienie dostępnego w salonie formularza rejestracyjnego. Po wykonaniu tych czynności Karta wydawana jest Klientowi przez pracowników Optyk-Optometria Grabowscy, Zygmunt Grabowski.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie czy brak podpisu.

4. Warunki korzystania z Karty Stałego Klienta
4.1. Warunkiem wykorzystania rabatu jest wręczenie swojej Karty sprzedawcy w sklepie Optyk-Optometria Grabowscy, Zygmunt Grabowski przed dokonaniem zapłaty za produkty (tj. przed zamknięciem transakcji).
4.2 Rabat z karty dotyczy wyłącznie zakupu okularów korekcyjnych (oprawa + szkła), okularów przeciwsłonecznych, szkieł korekcyjnych, opraw okularowych.
4.2. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.
4.3. Rabaty wynikające z posiadania Karty nie dotyczą towarów przecenionych, chyba że Organizator zarządzi inaczej.
4.4. W przypadku utraty Karty jej Właściciel powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, składając w salonie stacjonarnym pisemne oświadczenie. Wówczas też Klient może ubiegać się o nową Kartę.

5. Dane osobowe
5.1. Podpisując formularz rejestracyjny uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym] oraz komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem oraz promocją działalności Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski.
5.2. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych uniemożliwia wydanie Karty.
5.3. W każdej chwili posiadacz Karty może wejrzeć w treść swoich danych osobowych w sklepie, w którym jego Karta została wydana.
5.4. Posiadacz Karty ma prawo żądać poprawienia swoich danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Treść Regulaminu dostępna jest w salonie Optyk-Optometria-Grabowscy, Zygmunt Grabowski oraz na stronie internetowej Organizatora www.optyk-grabowscy.pl.
6.2. Podpisanie formularza rejestracyjnego przez Klienta pragnącego otrzymać Kartę Stałego Klienta równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Salon Chrobrego (vis a vis Uniwersytetu)

ul. Chrobrego 42 lok. 9

Telefon: 794 042 500

Telefon: 794 042 889

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00

Salon Chrobrego

(vis a vis Uniwersytetu)

ul. Chrobrego 42 lok. 9

Telefon: 794 042 500

Telefon: 794 042 889

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00

kontakt@optyk-grabowscy.pl