Slide background

Badanie ostrości wzroku

W naszych gabinetach posiadamy nowoczesne urządzenia wiodących firm, które w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą umożliwiają przeprowadzenie niezwykle precyzyjnego optometrycznego badania wzroku.

Standard badania optometrycznego wymaga określenia stanu pacjenta w kilku podstawowych aspektach. Sprawdzany jest:

 • stan zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu wzrokowego,
 • stan refrakcji,
 • stan akomodacji,
 • stan widzenia obuocznego.

W związku z wykonywaniem szczegółowo określonych procedur – badanie trwa około 20-30 minut, jednak poświęcamy tyle czasu, ile jest tylko potrzebne do prawidłowej diagnozy.

Cennik badań

Badanie wzroku pod kątem okularów – 50 zł

Przy zakupie okularów (oprawy + szkła) – badanie za 1 zł!!!!

Zakres badania optometrycznego obejmuje:

To badanie mające na celu określenie aktualnej wady wzroku: krótkowzroczność, nadzwroczność, astygmatyzmu, prezbiopii. Dobranie optymalnej korekcji poprzedzone jest następującymi badaniami / pomiarami:

 • Widzenie obuoczne,badanie1
 • sprawność, zakres i odpowiedź akomodacji,
 • sprawność konwergencji,
 • widzenie przestrzenne (stereoskopowe),
 • widzenie barwne,
 • test Amslera,
 • zakres wyraźnego widzenia do bliży,
 • ogólną sprawność układu wzrokowego,
 • forie horyzontalne i wertykalne,
 • sprawność konwergencji (nadmierna/niedostateczna konwergencja/dywergencja),
 • zakresy wergencji (fuzji).

Na podstawie szczegółowego wywiadu, obejmującego problemy i wymagania wzrokowe osoby badanej, historię jej korekcji, wywiad rodzinny itp. wybierane są konkretne procedury.Badanie optometryczne nie obejmuje patologii układu wzrokowego – w tym przypadku kierujemy do odpowiedniego specjalisty (okulisty, neurologa).

W naszym gabinecie bierzemy pełną odpowiedzialność za dobraną korekcję (gwarancja adaptacji).
Więcej informacji na temat optometrii oraz samego badania znajdą Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.